Welbach TIG ENTRIX 315 Puls MMA Chłodnica (2050)

8605,82 

Opis

Nazwa producenta: ENTRIX 315 Z CHand#321;ODNICand#260; Profesjonalna spawarka TIG AC/DC niemieckiej marki Welbach przeznaczona do spajania metali metodand#261; TIG lub za pomocand#261; elektrody otulonej. Zostaand#322;a wykonana z wysokiej jakoand#347;ci materiaand#322;ów i nowoczesnych podzespoand#322;ów, dziand#281;ki którym jest nie tylko niezawodna, ale takand#380;e bardzo wydajna. Bardzo dobrze sprawdzi siand#281; podczas and#322;and#261;czenia materiaand#322;ów spawalnych, prac naprawczych, montaand#380;owych, renowacyjnych i zwiand#261;zanych z metaloplastykand#261;. Cechy ENTRIX 315 z chand#322;odnicand#261;: – Wydajnoand#347;and#263; – dziand#281;ki technologii inwertorowej V-MOSFET spawarka osiand#261;ga wydajnoand#347;and#263; siand#281;gajand#261;cand#261; 93% przy prand#261;dzie spawania 315 A, – Bezpieczeand#324;stwo – wydajny wentylator i dodatkowa chand#322;odnica, – Uniwersalnoand#347;and#263; – prand#261;d AC i DC, spawanie TIG oraz elektrodand#261; otulonand#261;, – Wygoda – dand#322;ugie przewody MMA, TIG i masowy, zwiand#281;kszajand#261; zasiand#281;g i komfort pracy, szczególnie podczas docierania do trudno dostand#281;pnych miejsc, – Mobilnoand#347;and#263; – rand#261;czki i solidny wózek na kóand#322;kach z platformand#261; na butland#281; gazowand#261; uand#322;atwiajand#261; transport urzand#261;dzenia. Ponadto sama spawarka wyposaand#380;ona jest w kóand#322;ka uand#322;atwiajand#261;ce przenoszenie po zdemontowaniu konstrukcji, – Intuicyjnoand#347;and#263; – czytelny panel sterowniczy wyposaand#380;ony w wyand#347;wietlacz i kontrolki LED oraz moand#380;liwoand#347;and#263; podand#322;and#261;czenia pedaand#322;u noand#380;nego, – Wielofunkcyjnoand#347;and#263; – Bezdotykowe zajarzanie and#322;uku HF, Regulacja oraz czas opadania / narastania prand#261;du, Wypand#322;yw gazu przed / po spawaniu (Gas Pre / Post-Flow Time), Prand#261;d poczand#261;tkowy, koand#324;cowy, Puls, Wypeand#322;nienie impulsu, Balans prand#261;du AC, 2T, 4T, Hot Start, Arc-Force, Anti Stick i inne. Urzand#261;dzenia Welbach zostaand#322;y wykonane wedand#322;ug surowych norm europejskich i przeszand#322;y badania pod kand#261;tem zgodnoand#347;ci z CE oraz RoHS. Gwarantuje to dand#322;ugand#261; and#380;ywotnoand#347;and#263; i wysokand#261; jakoand#347;and#263; urzand#261;dzenia. Metody spawania: MMA (elektroda otulona) – sprawdzi siand#281; wewnand#261;trz i na zewnand#261;trz pomieszczeand#324;. Nie wymaga gazu osand#322;onowego i and#347;wietnie radzi sobie podczas spawania cienkich materiaand#322;ów (od gruboand#347;ci 1,5 mm), np.: miedzi, and#380;elaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i and#380;eliwa. Spoiny wykonane tand#261; metodand#261; majand#261; dobre wartoand#347;ci eksploatacyjne i mechaniczne. TIG – dobrze radzi sobie z and#322;and#261;czeniem metali i ich stopów, np. miedzi, aluminium, magnezu, niklu, tytanu, stali oraz wielu innych. Sprawdzi siand#281; podczas obróbki bardzo cienkich materiaand#322;ów (o gruboand#347;ci od 0,5 mm). Metodand#281; tand#281; moand#380;na wykorzystywaand#263; w kaand#380;dej pozycji – poziomej, pionowej, pand#322;askiej i powyand#380;ej gand#322;owy, a jej efektem jest czysta i precyzyjna spoina, która nie poddaje siand#281; korozji. Funkcje urzand#261;dzenia: – 2T/4T, czyli dwutakt i czterotakt. Podczas uand#380;ywania pierwszej z nich naciand#347;niand#281;cie przycisku spowoduje inicjacje spawania, a puszczenie go przerywa ten proces. W przypadku czterotaktu uand#380;ytkownik nie musi trzymaand#263; stale przycisków, poniewaand#380; naciand#347;niand#281;cie i puszczenie przycisku rozpoczyna lub koand#324;czy spawanie, – Puls chwilowo zwiand#281;ksza moc bez zmiany temperatury, co zapewnia precyzyjnand#261; i and#322;atwand#261; do wyczyszczenia spoinand#281;. Uand#322;atwia ona spawanie cienkich blach z aluminium, – TIG AC/DC umoand#380;liwia uand#380;ywanie prand#261;du przemiennego (AC) i staand#322;ego (DC). Zwiand#281;ksza to zakres obrabianych przez spawarkand#281; metali, poniewaand#380; prand#261;dem AC spajamy tytan i aluminium, a prand#261;dem DC inne materiaand#322;y (np. stal automatowand#261; lub konstrukcyjnand#261;), – Bezdotykowe zajarzenie and#322;uku HF (High Frequency Ignition) umoand#380;liwia rozpoczand#281;cie spawania bez kontaktu elektrody z obrabianym materiaand#322;em, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia spoiny wolframem i uand#322;atwia precyzyjne spawanie, – Prand#261;d poczand#261;tkowy – regulacja prand#261;du wyjand#347;ciowego po zajarzeniu and#322;uku, – Czas narastania prand#261;du – czas, w którym wartoand#347;and#263; prand#261;du poczand#261;tkowego roand#347;nie: od zdefiniowanego prand#261;du poczand#261;tkowego, do prand#261;du spawania, – Czas opadania prand#261;du – czas, w którym wartoand#347;and#263; prand#261;du wyjand#347;ciowego spada z wartoand#347;ciand#261; prand#261;du spadania do wartoand#347;ci prand#261;du koand#324;cowego, – Prand#261;d koand#324;cowy – wartoand#347;and#263; prand#261;du wyjand#347;ciowego przed zakoand#324;czeniem spawania. Funkcja ta zapobiega powstawaniu kraterów, – Easy Mode – automatycznie dobiera parametry. Wystarczy jedynie wybraand#263; prand#261;d spawania, – Gas Pre-Flow Time, czyli wypand#322;yw gazu przed zainicjowaniem zajarzania and#322;uku. Wypand#322;ywajand#261;cy gaz wypiera tlen i tworzy wstand#281;pnand#261; atmosferand#281; ochronnand#261; – Gas Post-Flow Time, czyli regulacja wypand#322;ywu gazu. Przeciwdziaand#322;a utlenianiu siand#281; jeziorka spawalniczego, – Hot Start polega na chwilowym podwyand#380;szeniu prand#261;du spawania podczas zajarzenia and#322;uku, – Anti-Stick dziand#281;ki zminimalizowaniu napiand#281;cia i prand#261;du uand#322;atwia oderwanie elektrody od materiaand#322;u, – Arc Force umoand#380;liwia spawanie krótkim and#322;ukiem przy wzroand#347;cie wartoand#347;ci prand#261;du, – Elektrozawór gazu zapewnia szybkie i bezpieczne przeand#322;and#261;czenie opcji oraz wysoki stopieand#324; niezawodnoand#347;ci. W zestawie: – Spawarka TIG Entrix 315 – Uchwyt TIG z przewodem – 3 m – Uchwyt MMA z przewodem – 3 m – Przewód masowy z zaciskiem – 3 m – Elementy eksploatacyjne uchwytu TIG – Chand#322;odnica – Wózek do przewoand#380;enia kompletu

shinex, energy 20000, pilarki elektryczne stihl, pompa ks, szlifierka oscylacyjna typu delta, futra polerskie, wolfcraft master 200, sp 550, wąż ogrodowy na bębnie, katalog bosch akumulatory, części do piły spalinowej nac, opinie o spawarkach inwertorowych dedra, prowadnica do pilarki makita, dc500 dewalt, autorenolak czarny mat, red tm, makita bdf451

yyyyy
yyyyy
Previous Post Next Post